Program >

FSU

Izložba “TRASh” 2019 – kartonske transformacije – predstavlja izbor prototipova nastalih na programima dizajna nameštaja i dizajna rasvete na drugoj godini Fakulteta savremene umetnosti u Beogradu. Prikazani objekti su objedinjeni u celinu strukturalnim transformacijama i geometrijskim istraživanjima u formi i materijalu, a opet svaki pojedinačno se izdvaja ličnim pristupom svakog od studenta ponaosob. Objekti su povezani 2D / 3D transfomracijama i korišćenim reciklažnim materijalima – valovita lepenka, karton… kao i vrlo specifičnim ličnim stavovima i interpretacijama zadate teme i materijala.