Program > Osetljivi grad

how-berlins-creative-community-are-helping-the-refugee-crisis-1449494710

Gesina Rath – Gradovi udružene kreativnosti

Ekonomska i politička situacija u Evropi i širem regionu je pokrenula talas izbeglica. Širom Evrope, opštine sve više imaju problema da prime porodice i pojedince koji dolaze da traže pomoć onako kako treba. Opštine smeštaju izbeglice izvan vreve gradova, u improvizovani kolektivni smeštaj u sportskim halama i barakama ird. Takođe, izbeglice se često smatraju građanima niže klase koji imaju malo ili ni malo uticaja na javnu politiku ili fizičko okruženje.

Naš cilj je da proaktivno tražimo rešenja koja nude interakciju koja ima mnogo više poštovanja i značenja, i saosećajne brige, i prilika koje prihvataju njihovu kreativnu prirodu i dozvoljavaju im da se samo-organizuju i integrišu u lokalno stanovništvo. Zamišljamo svet gde izbeglice kroz svoju kreativnost doprinose vrednosti lokalnom druptvu dok rade na sebi. Ovim poduhvatom verujemo u glasove mnogih umesto jednog! Mislimo da različitost donosi dodatnu vrednost projektu i različite perspektive koje su potrebne kako bi se velike stvari dosegle. Ko-kreativnost nije samo ključ za bolje razumevanje između sebe, već je i put ka integraciji. Želimo da stvaramo zajedno sa izbeglicama, sa ranjivim grupama, sa društvom! Stoga, cenimo i srdačno pozdravljamo učešće i doprinos koji dolaze sa različitih strana (npr. lokalno stanovništvo, aktivisti, urbani planeri, oni koji prave politiku, itd).

Izbeglice za ko-kreativne gradove je transnacionalni projekat koji vodi kitev, udruženje koje je zasnovano u Oberhausen-u u Nemačkoj. Odgovara na potrebu za novom ’kulturom prihvatanja’ izbeglica u Evropi kroz uzbudljivu mešavinu lokalnih intervencija i razmene kroz Evropu. Interdisciplinarni tim koji je sastavljen od članova koji su iz različitih zemalja Evrope razvija dugoročni sustem za smeštanje izbeglica kako bi pomogao izbelicama u Ruhr regionu da nađu svoju vrednost i svoju poziciju u javnoj sferi, kroz fizičku renovaciju praznih zgrada. Ko-kreiranje urbanog okruženja – u ovom slučaju, restauracija i ponovno ovlikovanje napuštenih zgrada zajedno sa izbeglicama – je neobičan pristup sa velikim potencijalom. Uz istraživanja, i očuvanje veza sa donošenjem političkih odluka, projekat služi kao prototip za slične poduhvate.

KITEV je laboratorija za neobične intervencije, osnovana na starom vodenom tornju koji je pored glavne železničke stanice Oberhausen-a. Vodeni toranj je ujedno i inkubator i mesto za aktivnosti visokih umetničkih standarda, i služi kao prvo mesto kontakta za ostajanja u Ruhr predelu koja imaju veze sa projektima.

Dizajniran kao „prazno platno za eksperimentisanje“, označen svojom industrijskom prošlošću, isto toliko je subjekat kao što je i objekat višestruke interpretacije. Kitev podržava umetničku praksu koja je inovativna, eksperimentalna i interdisciplinarna, neguje njene procese i olakšava njen napredak. Snažno ohrabruje razmenu između kulturnih klasifikacija i posvećen je uključivanju lokalne javnosti, kao zavet tome da utiče na šire socijalno okruženje.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
13:00 - 13:20 H

Učesnici

  • Gesina

    Gesina Rath

    Gesina Rath je projektni menadžer KITEV-a i predstaviće KITEV, laboratoriju za neobične intervencije, osnovanu na starom vodenom tornju koji je pored glavne železničke stanice Oberhausen-a. Vodeni toranj je ujedno i inkubator i mesto za aktivnosti visokih umetničkih standarda, i služi kao prvo mesto kontakta za ostajanja u Ruhr predelu koja imaju veze sa projektima. Gesina radi na organizaciji i realizaciji radionica i performansa u okviru projekata KITEV-a.

    Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+