Program > Edu zona

13151396_1010545605689681_4420741554729567934_n

Inkluzivno obrazovanje

U saradnji sa UNICEF-om Srbija, organizujemo panel kako bismo predstavili važnost inkluzivnog obrazovanja. Kroz diskusiju i primere dobre prakse i u svetu i kod nas predstavićemo inkluziju u najširem smislu. Ovo je važno jer savremena obrazovna praksa pod inkluzivnim obrazovanjem podrazumeva prilagođavanje rada potrebama različitih specifičnih grupa, tj individualizaciju pristupa. Ovde se misli i na uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju, sa fizičkim hendikepom, ali i nadarenih i talentovanih, i hiperaktivnih.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
11:00 - 13:00 H