Program >

JCI

Junior Chamber International (JCI) je organizacija koja postoji u 117 zemelja i ima preko 170.000 članova, mladih lidera i preduzetnika. Na Svetskom forumu biznis anđela (World Business Angel Investment Forum – WBAF) JCI je 2018. godine proglašen za najbolju svetsku organizaciju koja podržava mlade preduzetnike. Na globalnom nivou JCI održava partnerstva sa Međunarodnom Privrednom komorom (International Chamber of Commerce – ICC) i sa Ujedinjenim nacijama (United Nations – UN), postavljajući svoje ciljeve u skladu sa ciljevima održivog razvoja UN. Pored toga, JCI na međunarodnom nivou aktivno učestvuje u globalnim inicijativama iniciranim od strane UN i bliskih organizacija, kao što su promocija korporativne društvene odgovornosti (Corporate Social Responsibility – CSR) u malim i srednjim preduzećima (Small and Medium-sized Enterprises – SMEs) u okviru UN Global Compact programa, podizanje svesti i prikupljanje sredstava u okviru JCI Nothing But Nets programa koji se sprovodi u saradnji sa Fondacijom UN a ima za cilj da smanji učestalost obolelih od malarije, lokalne ekonomske inicijative u saradnji sa ICC i mnogim drugim.

JCI u Srbiji postoji od 2003. godine u više lokalnih komora (Beograd, Novi Sad, Niš i Zrenjanin). Lokalna komora JCI Beograd od svog osnivanja aktivno vodi projekte u domenu biznisa, individualnog razvoja, razvoja zajednice i mađunarodne saradnje. Cilj organizacije je da kroz rad na stalnom usavršavanju članova, kroz različite programe i aktivnosti humanitarnog, edukativnog i poslovnog karaktera, podstakne liderstvo u sva tri sektora društva (vladinom, nevladinom i poslovnom sektoru), kako bi zajedno kreirali inovativna i održiva rešenja za lokalne probleme stvarajući globalni uticaj. Članovi JCI neprestano traže načine da žive u skladu sa JCI sloganom: Budi Bolji. Oni kritički razmišljaju o aktuelnim problemima u želji da nađu održiva rešenja za bolju budućnost. Ne samo da veruju da je unapređenje društva i nas samih moguće, već i da je to naša odgovornost.

“Na putu za Petnicu” je projekat humanitarnog karaktera, pokrenut od strane JCI Beograda, koji ima za cilj da pomogne talentovanim polaznicima Istraživačke stanice Petnica, da unaprede svoje znanje i razviju svoje potencijale. Zajedničkim trudom uz podršku organizacija, kompanija i pojedinaca koji prepoznaju i neguju kulturu društvene odgovornosti ulažemo u njihov razvoj, trudimo se da im obezbedimo sredstva i pružimo priliku za sticanje znanja. Ovo je peta godina po redu da organizujemo turnir i do sada smo obradovali mnoge školarce i talente, pruživši im bolje uslove za učenje i srećniju budućnost. Pored pomoći deci, promovišemo filantropiju, brigu o zdravlju, sportski duh, društvenu odgovornost, povezujemo kompanije, pojedince i stvaramo pozitivne promene u svom okruženju.

Više desetina društveno odgovornih kompanija i pojedinaca podržalo je turnir, čime su obezbeđena sredstva za učešće u nabavci laboratorijske opreme i materijala. Pružena je prilika da 15-oro talentovanih polaznika, lošijeg materijalnog statusa, razviju svoje potencijale kroz kurseve Istraživačke stanice Petnica. Svi koji učestujemo i podržavamo turnir želimo da primerom prenesemo mladim generacijama bitnost znanja, ali i razvijene svesti za društvenu odgovornost i brigu o drugima u pokretanju pozitivnih promena u društvu. Ove godine, uz podršku Mikser festivala, Festivala Filantropije i KK Crvena Zvezda, turnir se organizuje sa ciljem da se prikupe sredstva za finansiranje računara za upravljanje teleskopom, koji je putem turnira doniran Istraživačkoj stanici Petnica.