Program > Osetljivi grad

Za-web

Jelena Mijanović – Telo i granica

CoRS-utstallning1-webb

Izložbom “Body&Border”, CoRS (Codesign Research Studio) dovodi u pitanje svrhu i posledice novih evropskih granica. Upotrebom arhitektonskih alata i metoda, analizirani su različiti tipovi granica, a njeni detalji, oblici, dimeznije, proporcije, komponente i kompozicije se posmatraju u odnosu sa ljudskim telom. Posledice podizanja granica i njihov direktan uticaj na ljudsko telo su dokumentovani putem terenskih poseta, intervjua i izveštaja doktorke sa Miksališta, a posetilac je u mogućnosti da i neposrednije iskusi nekoliko ličnih i individualnih priča “zarobljenih” u vremenu i prostoru putem 3D mapa i modela. CoRS je radeći na izložbi kreirao i digitalnu 3D bazu arhitekture granica, otkrivajući novu sliku evropske fortifikacione politike i migracione ekonomije.  Izložba je realizovao CoRS u saradnji sa ABF Stockholm i KTH školom arhitekture, uz podršku  Stockholm Stad, Mikser organizacije i Stad magazina.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
14:20 - 14:40 H

Učesnici

  • 6093_full

    Jelena Mijanović

    Jelena Mijanović će govoriti o “Body&Border” izložbi, koja  se bavi novim granicama Evrope, posmatrajući ih iz različitih perspektiva.

     

    Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+