Program >

Ka održivom razvoju: Zelene politike kao razvojna šansa

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 2003. godine BFPE je posvećen stalnom usavršavanju i političkom dijalogu među ljudima koji su, ili će u bliskoj budućnosti biti, na najznačajnijim položajima u političkom i društvenom životu Srbije, čime želimo da doprinesemo izgradnji takvih ljudskih resursa koji bi osigurali nastavak procesa demokratizacije, štitili ljudska i manjinska prava iznad kratkoročnih političkih interesa, kao i širili duh regionalne saradnje i pomirenja sa susedima. Opseg našeg rada je fokusiran na procese institucionalnih i političkih reformi u različitim sektorima, dalju demokratizaciju Srbije i perspektive evropskih integracija. Aktivnosti BFPE-a su se bavile pitanjima izgradnje kapaciteta parlamenta, reforme lokalne samouprave i javne uprave, regionalne saradnje, vanjske i sigurnosne politike, socijalne uključenosti, održivog lokalnog razvoja, rodne ravnopravnosti, mladih, prava manjina itd. BFPE je deo Mreže škola političkih studija koja deluje pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, s ciljem promovisanja evropskih vrednosti kroz aktivno stvaranje slede’e generacije lidera u jugoistočnoj Evropi, Kavkazu, Rusiji, Sjevernoj Africi i centralna Evropa.

Glavni cilj ovog projekta je da doprinese uspostavljanju stabilnih odnosa između Srbije i Kosova putem profesionalnih veza koje nadilaze okvire dnevne politike. Želimo da radimo na uspostavljanju međusobnog poverenja i razumevanja između srpskog i kosovskog društva kroz iniciranje saradnje između različitih profesionalnih grupa, preduzetnika i mladih IT stručnjaka i inovatora s obe strane. Projekat se sastoji iz niza aktivnosti koje će se sprovoditi s ciljem da se: uspostavi poverenje i inicira saradnja između različitih grupa koje nisu direktno povezane s političkim aktivnostima već ih povezuje zajednički interes profesionalne prirode. Aktivnosti će stvoriti preduslov za obnovu međusobnog poverenja i razumevanja. Pored toga, povezujući ih oko pitanja od zajedničkog interesa koristiće poboljšanju svakodnevnog života građana.