Program >

Kari Herlevi

prezentacija

Kari Herlevi je svestrani, multitalenatovani ekspert u polju cirkularne ekonomije. Njegova glavna polja rada i interesovanja leže na preseku IT inovacija, cirkularne ekonomije i društvenog angažmana. On trenutno vodi tematsku oblast kružne ekonomije u Sitri, Finskom fondu za inovacije. Prethodno je u finskoj agenciji za financiranje inovacija – Tekes, bio zadužen za oblast ekonomske efikasnost pri upravljanju resursima gde je upravljao programom “Zeleni rast – iskorak ka održivoj budućnosti”. Cilj programa bio je da prepozna nove potencijalne oblasti rasta za poslovanje u okviru održive ekonomije. Ranije, Kari je u Tekesu vodio program Vigo accelerator i pružao podršku menadžmentu organizacije. Kari je takođe nekoliko godina radio u Tekesovom predstavništvu u Silicijumskoj dolini, a posebno interesovanje gaji prema cirkularnoj ekonomiji, brzorastućim inovativnim IT firmama i zemljama u razvoju kao što je BRIC grupa. 

Na SHIFT konferenciji govoriće o finskom iskustvu razvoja mape puta za cirkularnu ekonomiju, izazovima, poukama, greškama i savetima za Srbiju.

25/05/2019
10:20 - 11:20 H