Program > Edu zona

Kroz inovacije do poverenja i promene svesti

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 2003. godine BFPE je posvećen stalnom usavršavanju i političkom dijalogu među ljudima koji su, ili će u bliskoj budućnosti biti, na najznačajnijim položajima u političkom i društvenom životu Srbije, čime želimo da doprinesemo izgradnji takvih ljudskih resursa koji bi osigurali nastavak procesa demokratizacije, štitili ljudska i manjinska prava iznad kratkoročnih političkih interesa, kao i širili duh regionalne saradnje i pomirenja sa susedima. Opseg našeg rada je fokusiran na procese institucionalnih i političkih reformi u različitim sektorima, dalju demokratizaciju Srbije i perspektive evropskih integracija. Aktivnosti BFPE-a su se bavile pitanjima izgradnje kapaciteta parlamenta, reforme lokalne samouprave i javne uprave, regionalne saradnje, vanjske i sigurnosne politike, socijalne uključenosti, održivog lokalnog razvoja, rodne ravnopravnosti, mladih, prava manjina itd. BFPE je deo Mreže škola političkih studija koja deluje pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, s ciljem promovisanja evropskih vrednosti kroz aktivno stvaranje slede’e generacije lidera u jugoistočnoj Evropi, Kavkazu, Rusiji, Sjevernoj Africi i centralna Evropa.

Cilj panela je okupljanje profesionalaca iz Srbije i sa Kosova kako bi učesnicima pružili informacije o ključnim pitanjima zaštite životne sredine na obe strane. Razgovor će biti usmeren na razmenu informacija i ideja, kao i diskusiju o kreiranju mogućih zajedničkih aktivnosti kako bi se suočili sa povećanim regionalnim ekološkim izazovima.

Panelisti: Mirjana Jovanović, Beogradska otvorena škola Elion Gerguri, Balkan Green fondacija Priština Aleksandar Ćorac, profesor Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Moderacija: Beogradski fond za političku izuzetnost