Program > SHIFT konferencija

Ladeja Godina Košir

prezentacija

Ladeja Godina Košir je osnivačica i generalna direktorka organizacije Circular Change iz Slovenije. Bila je finalistkinja nagrade za cirkularno liderstvo 2018. godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu (The Circular Leadership Award) i prepoznata je kao regionalna „pokretačica tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji“. Takođe, ona je i jedna od autorki prve mape puta za cirkularnu ekonomiju u Sloveniji. Multidisciplinarni pristup i holističko sagledavanje stvari su Ladejini ključni metodi rada. On je preduzetnica, ekspertkinja za marketing i komunikacije, govornica, moderatorka, predavačica, mentorka i spona između različitih profesija i sektora. Ona osnažuje nove narative i curkularnu kulturu svojim povezivanjem kreativnih industrija i cirkularne ekonomije. Ladeja je aktivna članica Američke privredne komore, Slovenačko-holandske privredne platforme (SDBP) i Asocijacije menadžera. Trenutno vodi Evropsku platformu stejkoholdera cirkularne ekonomije u Briselu.

Website

Ladeja’s Linkedin

25/05/2019
10:20 - 11:20 H