Program > Gradovi za sve

Mikser Razgovori: Gradovi za sve

gradovi | talks

Po prvi put u istoriji, većina svetske populacije živi u gradovima. Trend urbanizacije se nastavlja, a do sredine veka očekuje se da dve treć́ine svetskog stanovništva čine baš gradovi. Migracija čini značajan, ali često kontroverzan deo ovog urbanog razvoja. Nasleđe ovog oblikovanja urbane migracije ima trajne posledice koje su osnažile socio-ekonomsku i prostornu marginalizaciju migranata (i narednih generacija) u velikom broju gradova, od Pariza do Delhija. Ideja Nove Urbane agende iz Kjota 2016. pokrenula je novi narativ o migraciji u gradove koji se fokusira na promovisanje inkluzije migranata u gradove i podšku njihovim pravima. Države, lokalne vlasti, međuvladine i organizacije civilnog društva mogu da iskoriste ovu priliku da zajedno razvijaju urbane politike koje odražavaju ovu ideju. Više od polovine svetske populacije danas živi u urbanim sredinama, i kontinuirana migracija je suštinska za procese urbanizacije – kako u pogledu unutrašnje migracije (kretanje unutar iste zemlje) i međunarodne migracije (bilo dobrovoljno ili prisiljeno, imajući u vidu da je tanka granica između ova dva). Ovih dana, migracije se odnose na turizam, kulturni turizam, svakodnevno putovanje do radnog mesta ili na formalno i neformalno obrazovanje. Uporedo postoje izbeglice i migranti iz Srednjeg Istoka koji pokušavaju da nađu sigurnost i bolji život u Evropi. Svako ima i pozitivne i negativne aspekte koji se rayličiti ispoljavaju u svakodnevnom životu. „Pravo na grad i gradovi za sve“ biće glavna tema Mikser razgovora 2017. Učesnici će predstaviti svoje prakse i kako su uključili osetljive društvene grupe u njihove aktivnosti i budući razvoj grada.

Subota, 27. maj, 12-15h

12.00  Uvod:  Snežana Ćuruvija, Programska direktorka, Mikser Festival / Maja Lalić, Kreativna direktorka, Mikser festival

12.10  Paul Rajakovic – Transparadiso (Austrija)

12.30  Guillaume Aubry, Cyril Gauthier i Yves Pasquet – Freaks Architecture (Francuska)

12.50 Fleur Eymann – Startblock (Holandija)

13.10 Pauza

13.40 Lila Chitayat – LINC studio (Izrael)

14.00 Andries Geerse – WeLoveTheCity (Holandija)

14:20 Škograd

14.40 Diskusija

Moderator: Snežana Ćuruvija – Mikser

 

Nedelja, 28. maj  12–15h

12.00  Rezime – Snežana Ćuruvija, Mikser Festival

12.20  Marco Clausen – Prinzesinnengarten (Nemačka)

12.40  Uri Reicher – Sack and Reicher (Izrael)

13.00  Julliette Péppin – M.O.T.S. (Francuska)

13.20  Pauza

13.50 Ronit Eisenbach – University of Marilend, School of Architecture, Planning & Preservation (Izrael/SAD)

14.10 Taconis Stolk – Koninklijk Conservatorium Den Haag (Holandija) 

14.30 Diskusija

Moderator: Snežana Ćuruvija – Mikser

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Mikser razgovori
27/05/2017
28/05/2017
12:00 - 15:00 H
12:00 - 15:00 H