Program > Sajam inovacija

Minipogon

Minipogon je kolektiv pokrenut 2017. godine u Beogradu od strane grupe umetnika, naučnika i aktivista koji su već bili aktivni na projektima vezanim za socijalnia pitanja i probleme (socijalno angažovani umetnički projekti, volontiranje za pomoć izbeglicama, socijalno orijentisane tehnološke inovacije, kooperantski pokreti, itd.) odlučnije su se posvetili organizovanju umetničkog i socijalnog preduzeća (proizvodnog pogona) gde bi se eksperimentisali novi proizvodni odnosi u cilju stvaranja ekonomske jednakosti i samoodrživosti. U praktičnom smislu, Minipogon obuhvata proizvodni pogon posvećen razvoju pristupačnih tehnologija za preradu reciklirane plastike, pri čemu sve korake u organizaciji kolektivnog proizvodnog rada obavljamo sami: od izgradnje sredstava za proizvodnju (mašine za preradu plastike – drobilica, kompresor i injektor ekstruder), dizajniranje i izrada prototipova gotovih proizvoda, izgradnja komunikacionih kanala (programiranje web-stranica, eksperimentisanje sa lokalnim radiom), distribucije i marketinga, itd. Sve naše aktivnosti se odvijaju u kampu za izbjeglice Krnjača, gde se nalazi naš studio.

Mini-pogon je eksperimentalni proizvodni pogon za reciklažu koji istražuje alternativne načine proizvodnje, zadružne odnose, samoupravljanje i razvija koncept jednakosti sa uporištem u ekonomiji. Reč je o projektu koji podrazumeva intervenciju u polju rada (u kulturi), njegovu dekonstrukciju i novo stvaranje na polju marginalnog i odbačenog. Pogon za izradu predmeta od reciklirane plastike deluje kroz uključenje marginalnih društvenih grupa (osoba sa izbegličkim statusom, nezaposlenih osoba mlađe i srednje generacije i sl.) i kao resurs koristi odbačene i nus produkte savremenog društva, bilo da su to u pitanju sirovine (plastični otpad) ili ljudski resursi (izbeglice kao direktna posledica globalizacije, nezaposleni itd). Projekat, u tom smislu, pokušava da stvori polje za proizvodnju nove vrednosti, ali i da kreira mesto na kom će politizacija proizvodnih odnosa biti praktično izvodljiva i moguća. Stoga je reč je o projektu koji kroz procesualni rad deluje u cilju stvaranja materijalnih uslova za društvenu jednakost, a ne kako je to uobičajena praksa u liberalnoj kulturi, nezavisno od njih.