Program >

Miodrag Zec

prezentacija

Dr Miodrag Zec je ekonomista i redovni profesor Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije završio je 1975. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i odmah nakon toga započeo je postdiplomske studije na kursu “Privredni razvoj – politika privrednog razvoja”. Magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranio je na istom fakultetu. Tokom svoje karijere, radio je kao redovni profesor na osnovnim i postdiplomskim studijama u Srbiji i regionu. Pored akademske karijere na Univerzitetu, radio je i u Institutu ekonmskih nauka u Beogradu kao istraživač saradnik i direktor istraživanja. Od 1991. godine radi kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Glavne oblasti njegovog interesovanja su privatizacija i tranzicija. Upravo iz ovih tema javlja se konekcija sa temom cirkularne ekonomije i njenom utemeljenju u socijalnim idejama i potencijalu koje one nude za budućnost.

25/05/2019
18:00 - 19:30 H