Program > Gradovi za sve

NAŠ GRAD, NAŠA SCENA

Mreža partnera iz četiri grada balkanska – Beograda, Podgorice, Skoplja i Banja Luke, istražuje inovativna, participativna rešenja za unapređenje javnog gradskog prostora i korišćenje zajedničkih dobara kao prostora i potencijala kreativne intervencije. Uz podršku lokalnih građana, umetnika i profesionalnih kreativaca, kao i predstavnika grada, projekat nastoji da uspostavi modele dobre prakse i mrežu za razmenu iskustava širom balkanskog regiona.

Važan deo projekta i kampanje je interaktivna internet platforma www.nasgrad.org, digitalni kanal koji korisnicima omogućava jednostavno mapiranje gradskih mesta i prostora, kao i davanje predloga za njihovo unapređenje. Podaci dobijeni putem platforme dostupni na mapama sva četiri grada, omogućavaju zainteresovanim stranama da svoje inicijative učine vidljivim, da ih lakše artikulišu, i zadobiju značajniju podršku za njihovu realizaciju. U prvom ciklusu projekta nekoliko najuspešnijih građanskih inicijativa dobiće kreativnu, logističku i finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja.

Pojekat finansira Balkanska fondacija za umetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund – BAC). BAC je podržan od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Evropske kulturne fondacije (EFC).

UG Beogradski festival cveća istražuje, razvija i promoviše kulturu urbane regeneracije bazirane na participaciji kreativaca, zajednica i pojedinaca; korišćenju alata primenjene arhitekture, urbanog i pejzažnog dizajna i oblikovanju javnog prostora kao mesta socijalne i kulturne integracije.

Kroz javne događaje i terenske akcije, edukacije, razmenu informacija i dobre prakse BFC sarađuje sa različitim akterima – organizacijama, javnim institucijama, građanima i privrednim subjekatima – koji svojim delovanjem neposredno utiču na kreiranje i održavanje otvorenih javnih gradskih prostora.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
28/05/2017
14:00 - 15:30 H