Program >

Nikola Nikačević

predavanje

Dr Nikola Nikačević je redovni profesor hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet. Bavi se bavi naučnim istraživanjima i podučavanjem u oblasti modelovanja, optimizacije, intenzifikacije i upravljanja hemijskim i energetskim procesima. Nikačević je objavio preko 30 članaka u internacionalnim naučnim časopisima i prezentovao na više od 40 međunarodnih konferencija. Nikola je doktorirao u oblasti hemijskog inženjerstva na Unverzitetu u Beogradu, a završio je i poslediplomske studije iz Životne sredine. Radio je 2 godine na postdoktorskim istraživanjima u Centru za sisteme i upravljanje Tehničkog univerziteta Delft, Holandija.

Nikola Nikačević je osnivač kompanije Eon+ iz Beograda, koja je kreirala jedinstveno softversko rešenje za procenu uticaja projekata na društvo i životnu sredinu. On je prvi autor Envigo softvera, čiji razvoj je podržan od Fonda za inovacionu delatnost, kroz program finansiran od Evropske komisije i Svetske banke. Envigo je sada u pilot upotrebi u najvećoj svetskoj naftno-gasnoj korporaciji.

25/05/2019
17:30 - 18.00 H