Program > SHIFT konferencija

Oskar Marko

prezentacija

Oskar Marko je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Telekomunikacije i obrada signala. Treću godinu osnovnih akademskih studija proveo je na Erasmus razmeni studenata u Londonu na City University-u, gde je odbranio diplomski rad na temu Sound Effect for Musical Instruments. Master studije je završio takođe na Fakultetu tehničkih nauka, na Obradi signala, a tema završnog rada bilo je Prepoznavanje gestova u realnom vremenu na bazi segmentacije po boji i pokretu. Godine 2014, tokom master studija, angažovan je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a iste godine upisuje i doktorske studije na Fakultetu.

Od 2016. je zaposlen kao istraživač na Institutu BioSens, gde radi i danas u oblasti primene mašinskog učenja i obrade podataka u poljoprivredi. U dve uzastopne godine vodio je tim istraživača koji je u konkurenciji najprestižnijih američkih i svetskih univerziteta osvojio četvrto i prvo mesto na Sindžentinom izazovu za useve. Tada je na osnovu mašinskog učenja i analitike podataka razvio algoritam koji povećava prinose za 5-10% samo na osnovu optimalnog odabira semena. U oktobru je kroz globalno takmičenje CGIAR-a, najveće svetske mreže poljoprivrednih instituta, na BioSens doneo projekat finansiran od strane Fondacije Bila i Melinde Gejts u okviru koga će sličan algoritam razviti i za afrički kontinent. Osim toga, učestvovao je u pisanju predloga projekata programa Horajzon 2020 od kojih su do sada prihvaćena dva, sa ukupnim iznosom od blizu €1M za Institut. Objavio je tri M21 rada i 2 tehnička rešenja, a učestvovao je i na mnogim međunarodnim skupovima i konferencijama.

Na SHIFT konferenciji govoriće o hrani budućnosti i pametnoj poljoprivredi. 

25/05/2019
16:00 - 16:30 H