Program > Osetljivi grad

Syrian refugees

Panel diskusija: Pravni i ekonomski okvir za integraciju izbeglica

Za integraciju izbeglica u srpsko društvo potrebno je obezbediti niz preduslova, među kojima prioritet predstavlja rešenje pravnih i ekonomskih prepreka za regulisanje statusa i prava izbeglih lica u Srbiji. Država ima ključnu ulogu u definisanju pravnog okvira za integraciju izbeglica. Cilj panel diskusije je da ukaže na moguće pravce rešenja, kao i da snažno preporuči saradnju javnog sektora sa brojnim aktivnim organizacijama civilnog društva koje deluju u Srbiji. Kao uvod u diskusiju, Beogradski centar za ljudska prava predstaviće svoju najnoviju studiju o lokalnoj integraciji.

Debatni program u okviru Mikser festivala  organizuje se uz podršku UNHCR i Delegacije EU u Srbiji i Norveške ambasade.

Učesnici:

Hans Friedrich Schodder, UNHCR

Michael Davenport, EU Delegacija

Arne Sannes Bjørnstad, Ambasador Norveške

Vladimir Gasparič, Ambasador Slovenije

Nenad Ivanisevic, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vladimir Cucic / Svetlana Velimirovic, KIRSM

Nikola Kovacevic/Lena Petrovic, BG Centar za ljudska prava

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
08/06/2016
16:30 - 18:00 H