Program > SHIFT konferencija

Partnerstva za bolja rešenja i kružne prakse u upravljanju otpadom

panel diskusija

Rešavanje kompleksnih problema poput ovih koji nameću klimatske promene i degradacija prirodnih ekosistema zahtevaju kolaboraciju, pametni dizajn, dugoročne strategije i korišćenje onoga što nam je na raspolaganju na najracionalniji način. Ovakav pristup ne odnosi se samo na resurse, već i na različite društvene aktere koji poziv na akciju moraju shvatiti kao trepćuće žuto svetlo, jer kad se upali crveno biće kasno.

Pokušavajući da uhvatimo korak sa globalnim neoliberalnim trendovima, mnoge internacionalne kompanije uspešno posluju na srpskom tržištu. U zavisnosti od regulativa i sistemskih rešenja koja se primenjuju u datoj zemlji, poslovanje ovakvih brendova menja se i prilagođava lokalnoj realnosti. U nekim zemljama otpad se oporezuje po proizvedenom kilogramu, u nekim po kvadraturi koju pravno lice zauzima. Isto tako, negde postoje depozitni sistemi za odlaganje plastičnih flaša u supermarketima, dok na drugim mestima takvih sistema nema.

Kada pričamo o cirkularnoj ekonomiji često nismo ni svesni koliko primera dobre prakse postoji, uprkos potencijalnom nedostatku sistemskih rešenja. Postoje postrojenja koja biogas proizvode od organskog otpada, postoje fabrike koje sopstveni otpad koriste za proizvodnju energije, ima i onih koji ugrađuju solarne panele na poslovne zgrade, koriste reciklirane materijale u kancelarijama i gledaju da proizvodnju otpada svedu na minimum. Ipak, često se suočavaju sa različitim izazovima koji primenjivanje ovakvih praksi otežavaju ili čak čine nemogućim. Sa druge strane imamo kompanije čije prakse su direktno u suprotnosti sa održivim poslovanjem, koje podstiču konzumerizam koji vodi ka većoj proizvodnji otpada i tako narušavaju našu životnu sredinu. Koje su obaveze velikih kompanija u promovisanju održivog načina života i poslovanja? Kakvu odgovornost imaju? Ko utiče na promenu zakonskih regulativa? Može li privredni sektor biti pokretač promena? Mogu li se proizvodi već od faze dizajna praviti tako da ostavljaju što manje otpada, traju što duže i samim tim zagađuju manje?

Ova pitanja postavljamo ključnim akterima privrednog sektora i zajedno tražimo rešenja na panelu Partnerstva za bolja rešenja i kružne prakse u upravljanju otpadom u okviru SHIFT konferencije na Mikser festivalu 2019. Poseban akcenat panela biće na dizajnu i potencijalu koji može imati na dugovečnost proizvoda, smanjanje otpada i zaštitu naših ekosistema.

Panelisti:
Jelena Kiš, Ball Packaging
Kristina Cvejanov, Ekostar Pak
Roland Fekete, Lafarge
Radmila Šerović, Ministarsvo zaštite životne sredine
Neven Marinović, Smart Kolektiv
 
Moderator:
Dušan Stojaković, Hemofarm
26/05/2019
15:00 - 16:30 H