Program > Gradovi za sve

Prezentacija: VODIČ ZA PLAVO-ZELENA URBANA REŠENJA

prezentacija | talks

Blue Green Solutions – sistematski pristup održivog urbanog planiranja

Intenziviranje klimatskih ekstrema (poplava, suša i toplotnih talasa), u kombinaciji sa rastućom urbanizacijom, iziskuje razvijanje plavo-zelene paradigme urbanog planiranja  za poboljšanje prilagodljivosti kapaciteta gradova „za promenu klimatskih i demografskih uslova. Da bi pomogao urbanistima, gradskim upravama, investitorima i samim građanima  da razumeju ovu paradigmu, internacionalni tim stručnjaka razvio je Vodič za Plavo-zelena urbana rešenja.

Urbana rešenja koja se zasnivaju na prirodnim resursima – Nature Based Solutions (NBS), poput zelene infrastrukture  kao što su višenamenske krovne baste, , vodenih rezervoara za drveće, itd.  – donose višestruku  koristi urbanim  sredinama.  Ovo uključuje smanjenje zagađenja vode i vazduha, ublažavanje buke,  rizika od poplava i toplotnih ostrva, kao i obezbeđivanje većeg broja područja za rekreaciju i urbanu poljoprivredu.

Međutim, mali i veliki gradovi širom planete ne koriste sve pogodnosti koje može da pruži upotreba prirodnih elemenata u gradovima jer se v često oni se koriste na monofunkcionalni način, npr da drveće samo obezbedi senku ili zbog njihove estetske vrednosti.

Vodič za plavo-zelena rešenja u gradovima (Blue Green Solutions Guide) predstavlja inovativni, sistemski okvir za planiranje gradova koji su osmislili stručnjaci sa Univerziteta Imperial College u Londonu, uz podršku programa Climate KIC i mreže međunarodnih stručnjaka i saradnika, koji ima za cilj da edukuje i ukaže na sve potencijale primener prirodnih elemenata (nature-based solutions) u stvaranju atraktivnih gradova i urbanog razvoja koji je ekološki, ekonomski I drušveno održiv.  BGS stručni okvir je primenjiv na različite nivoe urbanog okruženja, od pojedinačnog objekta, preko susedstva do čitavog grada I pogodan je za unapređenje postojećih urbanističkih rešenja. 

Vodič za plavo-zelena rešenja u gradovima (Blue Green Solutions Guide) će na Mikser festivalu u ovkiru programa “Gradovi za sve” predstaviti ključni stručnjaci autorskog tima – Profesor Čedo Maksimović sa Imperial College-a u Londonu,  inicijatora holističkog pristupa Blue Green Dream i jedan od njegovih najbližih saradnika, inženjer Ranko Božović iz kompanije En Plus, ekspert za obnovljive izvore energije  energetski ekspert. Prezentaciju moderirati arhitekta I urbanista Maja Lalić, osnivačica Mikser Udruženja čiji tim je odgovoran za ukupni vizuelni identite i dizajn BGS vodiča i prporatnoog animiranig filma.

Pogledajte video: 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Mikser razgovori
26/05/2017
17:00 - 18:30 H