Program > Mikser Kids & Teens

426151_538605662827958_57519813_n

Radionica: Mapa dece u pokretu

Mapa dece u pokretu

Centar za integraciju mladih

subota, 11.6. 13-15h 

Mapa dece u pokretu je dizajnirana kao „prostor“ gde je dijalog i razmena iskustava vezanih za proces migracije koja se dešava. Ova mapa predstavlja participativnu tehniku, u koju ćemo mi uključiti decu migrante i decu iz Svratišta u Beogradu.

Sve aktivnosti su vezane za taj prostor i oslanjaju se na neki od elemenata karte. Mapa je dizajnirana kao 3D, tako da simbolično predstavlja geografsko područje u kojem deca migriraju.

Glavni cilj radionice je da se povežu deca iz dva razliita konteksta koji obezbeđuje, sa jedne strane, veći stepen integracije, kao i bliže način direktne razmene iskustva iz svakodnevnog života.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Travnički park (ispred Mikser House-a)
11/06/2016
13:00 - 15:00 H