Program >

KM na Mikseru 2

Radionica: Kreativno mentorstvo

Imaš li potrebu da se posavetuješ sa nekim za koga veruješ da može da ti pruži releventna znanja, iskustva i uvide? Želiš li da podeliš svoje izazove sa tom osobom i prodiskutuješ opcije koje su pred tobom ili dođeš do nekih na koje nikada nisi ni pomislio/la? Zanima li te životna priča ljudi koje ceniš – kako su došli do tačke u kojoj se danas nalaze i kako su prevazilazili prepreke?

Kreativno mentorstvo, prvi mentorski program u Srbiji namenjen ličnom i profesionalnom razvoju budućih lidera u oblasti kulture, posetiocima Miksera pružiće priliku da saznaju više o mentorstvu i pripreme se za mentorski odnos potpuno drugačiji od institucionalnog!

Uprkos tome što je mentorstvo jedan od najdostupnijih metoda učenja, retko ga koristimo van akademskog obrazovanja, a pogotovo u sektoru kulture i kreativnih industrija. Zbog toga ćemo se na ovoj radionici baviti mentorstvom kao metodom za lični i profesionalni razvoj, za razmišljanje izvan ustaljenih okvira, za preispitivanje sopstvene perspektive, i za inspiraciju. Pored razgovora o koristima mentorstva, i iskustvima učesnika programa Kreativno mentorstvo, radićemo niz simulacija i vežbi koje će vam pomoći da analizirate svoje razvojne potrebe i definišete profil budućeg mentora.  Kroz ove simulacije želimo da vam damo par alatki i podstaknemo da posegnete za mentorom odmah nakom Mikser festivala!

O mentorstvu

 

Mentorstvo je kompleksan, interaktivan proces koji obuhvata razmenu znanja, perspektiva, iskustava i kontakata između mentora i mentija, kroz koji mentor podstiče mentija na profesionalni i životni razvoj. Kao i u grčkom mitu, mentor je najčešće stručnija i iskusnija osoba koja poseduje znanja i veštine koje menti, kao manje iskusna osoba, još uvek nema. Ipak, sve češće su situacije u kojima se prepoznaje da mlađa ili manje iskusna osoba može biti mentor starijoj i iskusnijoj, upravo zato što ima perspektivu mlađe generacije, kao i stavove i razmišljanja koji nisu ograničeni konvencijama određenog sektora. Cilj mentorstva je da stvori mogućnost za stalno unapređenje veština i znanja, odnosno lični razvoj i napredovanje u karijeri. Mentorski odnos može da se opiše i kao unutrašnje i spoljašnje putovanje, zajednički poduhvat mentora i mentija na određeno vreme tokom kojeg mentor ima ulogu onoga koji podržava i prati.

O Kreativnom mentorstvu

Kreativno mentorstvo je prvi mentorski program u Srbiji koji se bavi ličnim i profesionalnim razvojem budućih lidera u oblasti kulture. Program promoviše mentorstvo kao način doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između ostvarenih profesionalaca, mentora, i budućih stručnjaka, mentija. Mi verujemo da je kultura stub svakog zdravog i kvalitetnog društva. Fokus programa Kreativno mentorstvo je na razvoju stručnjaka iz oblasti kulture, jer podržavanjem njihovog razvoja želimo da pomognemo formiranje generacija koje su spremne da dele naučeno, ohrabrene da dalje razvijaju svoje potencijale i motivisane da doprinesu razvoju društva u celini.

Kreativno mentorstvo mentiji

Od 2012. kroz Kreativno mentorstvo prošlo je 100 učesnika, a novih 50 upravo učestvuje u trećem ciklusu programa. U okviru programa kroz redovne mesečne sastanke u toku jedne godine mentor pruža mentiju podršku za postizanje ciljeva, razmenu mišljenja o budućim planovima i izazovima i stručno usmeravanje. Kako bismo povećali znanja i sposobnosti u vezi sa mentorstvom među učesnicima programa i promovisali koncept mentorstva u Srbiji, razvili smo radionice, priručnik za mentorstvo i veb-sajt koji služe kao baza znanja i saveta o mentorstvu. Pored podrške mentora i napredovanja kroz mentorstvo, važan deo programa čine edukative radionice i okupljanja učesnika, koja stvaraju prostor za sticanje novih znanja, umrežavanje i saradnju između učesnika programa.

Mi verujemo u razmenu znanja i iskustva među generacijama, kulturama i sektorima! Verujemo da su granice nepotrebne i da možemo da napredujemo čitavog života! Zato vidimo Kreativno mentorstvo kao jedan od načina da ulažemo u sebe, a samim tim i u društvo u kome živimo i da malim koracima menjamo naše okruženje nabolje.  Iz godine u godinu kao fleksibilna i interaktivna platforma za lični i profesionalni razvoj, želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanog na kreativnosti, znanju i međusobnoj saradnji!

Četvrtak, 09.06.2016., 10 – 11:30h, Kolektiv

Mikser festival 2016

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
09/06/2016
10:00 - 11:30 H

Učesnici

  • Visnja Kisic i Tatjana Nikolic, Kreativno mentorstvo

    Višnja Kisić i Tatjana Nikolić

    Višnja Kisić i Tatjana Nikolić osnivači su i deo tima Kreativno mentorstvo, prvog mentorskog programa u Srbiji posvećenog razvoju mladih lidera iz oblasti kulture. Obe imaju višegodišnje iskustvo rada u nevladinom sektoru u oblasti kulture i obrazovanja, Višnja sa fokusom na vizuelne umetnosti i kulturno nasleđe, Tanja sa fokusom na izvođačke umetnosti i produkciju događaja. Kreativno mentorstvo vode i razvijaju motivisane idejom razvoja društva zasnovanog na kulturi, deljenju znanja, međugeneracijskom i međusektorskom učenju.

    Pored vođenja programa Kreativno mentorstvo, kroz koji je od 2012. prošlo 150 učesnika, aktivne su u deljenju znanja o mentorstvu i podsticanju mentorstva kroz treninge, radionice i seminare za druge ciljne grupe, u saradnji sa AISEC-om, Balkanskom muzejskom mrežom, Krovnom organizacijom mladih Srbije, AmCham-om, Mikserom, Centrom za promociju kreativnih veština, i drugima.

    Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+