Program > Mikser Kids & Teens

Radionica mobilnog edukativnog tima: Super autobus

kids | radionica

Fondacija SOS Dečija sela Srbija

“Super autobus” je pokretni edukativni centar za rad sa decom, koji obilazi opštine u Srbiji, pružajući deci iz socijalnoi sključenih i marginalizovanih grupa mogućnost da, kroz igru, razumeju i savladaju različite poteškoće koje stoje na putu odrastanja.

Aktivnosti „Super autobusa“ održavaju se na javnim prostorima dostupnim deci – u parkovima, na trgovima, kao i u vrtićima, školama, omladinskim centrima, domovima kulture, mesnim zajednicama, domovima za decu, bolnicama i drugim ustanovama koje rade sa decom i mladima.

U okviru programa „Solidarnost“, koji SOS Dečija sela Srbija sprovode sa ciljem pomoći i podrške izbeglicama, edukativni tim Super autobusa u aktivnosti uključuje i informisanje o rizicima od iskorišćavanja i trgovine ljudima, i drugim rizicima kojima su izložene ove ranjive kategorije, kao i distribuciju humanitarne pomoći. Super autobus tim je obilazio prihvatne centre i lokacije na kojima borave izbeglice,širom Srbije, i organizovao aktivnosti za decu izbeglice, kao i podelu igračaka, hrane i paketa sa neophodnom pomoći.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Mikser Kids & Teens
28/05/2017
12:00 - 17:00 H