Program >

Ranko Božović

prezentacija

Dipl. Ing. Ranko Božović, direktor je i osnivač konsultantske kompanije EnPlus, aktivne na polju optimizacije urbanih sredina prema konceptu održivih, integrisanih rešenja.

Ranko Božović je član međunarodnih inženjerskih udruženja ASHRAE, SAIRAC, CIBSE, USGBC i PMI (USA Projekt Menadžement Institut). Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u Energoprojektu i “Atlantic Technology” na izradi fizibiliti studija, projekata, tendera, izvođenju radova i finansijskom inženjeringu različitih projekata. Njegov trenutni fokus je na razvoju i inžinjeringu inovativnih tehnologija za kompleksno, integrisano parametarsko planiranje urbanih naselja sa akcentom na plavo-zelenim rešenjima i novim tehnologijama simulacija i projektovanja upotrebe obnovljivih izvora energije. Ranko je takodje angažovan na transferu znanja mlađim generacijama kroz serije predavanja o primenama novih tehnologija u projektovanju zgrada i naselja, održanih na Arhitektonskom i Mašinskom fakultetu u Beogradu. Bio je aktivno uključen u izradu srpskog Pravilnika za energetsku efikasnost i podučevanje inženjera za dobijanje energetskih licenci. Aktivno je sarađivao na nizu međunarodnih projekata u oblasti savremenog urbanog planiranja, kao što su “PURGE”, “Blue Green Dream”, “Horizon 2020” projekti “BLUES” i “BLOSOM”. Božović je angažovan u evropskom programu instituta “Climate_KIC” i učestvuje u radionicama programa SSD (Pametni Održivi Gradovi), od kojih je poslednja održana u Lisabonu. Njegove trenutne dominantne aktivnosti su na planu uvođenja i promocije najnovijih metodologija planiranja urbanih celina projektovanih da značajno poprave kvalitet života u gradovima, a u isto vreme, podignu nivo odgovornosti planera za funkcionisanje gradova u budućnosti.

24/05/2019
17:00 - 18:30 H