Program > Osetljivi grad

12289508_1643375705921114_3266163685883385921_n

Robin van Eijk i Jazz Tonna – The Working Refugees

Izbeglice u Holandiji dobijaju subvenciju od koje treba da žive. Potpuno su svesni činjenice da taj novac dolazi od poreza. Većina izbeglica sa kojima smo pričali, bi radije radila za svoj prihod. U trenutnoj situaciji izbeglicama nije dozvoljeno da rade prvih 6 meseci dok su tamo. Nakon tog perioda, veoma je nejasno kad će dobiti svoju holandsku radnu dozvolu. Ovim projektom želimo da pomognemo izbeglicama a da ne zaboravimo interese holandskog društva.

Tri studenta marketinga iz Willem de Kooning Akademije u Roterdamu su otkrili da Estonija svoj profil pokazuje kao jedan od najnaprednijih elektronskih društava u svetu. Osim onlajn glasanja na izborima i potpisivanja legalno vezujućih dokumenata preko interneta, država nudi preduzetnicima da registruju posao za manje od 20 minuta. Na stajtu studenti vizuelno prikazuju proceduru od 7 koraka kojom se registruje elektronska estonska kompanija, koja nudi izbeglicama legalnu opciju da započnu sopstveni posao.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
10/06/2016
14:00 - 14:20 H

Učesnici

  • 12289508_1643375705921114_3266163685883385921_n

    Robin van Eijk i Jazz Tonna

    Tri studenta marketinga iz Willem de Kooning Akademije u Roterdamu su otkrili da Estonija svoj profil pokazuje kao jedan od najnaprednijih elektronskih društava u svetu. Osim onlajn glasanja na izborima i potpisivanja legalno vezujućih dokumenata preko interneta, država nudi preduzetnicima da registruju posao za manje od 20 minuta. Na stajtu studenti vizuelno prikazuju proceduru od 7 koraka kojom se registruje elektronska estonska kompanija, koja nudi izbeglicama legalnu opciju da započnu sopstveni posao.

    Izbeglice u Holandiji dobijaju subvenciju od koje treba da žive. Potpuno su svesni činjenice da taj novac dolazi od poreza. Većina izbeglica sa kojima smo pričali, bi radije radila za svoj prihod. U trenutnoj situaciji izbeglicama nije dozvoljeno da rade prvih 6 meseci dok su tamo. Nakon tog perioda, veoma je nejasno kad će dobiti svoju holandsku radnu dozvolu. Ovim projektom želimo da pomognemo izbeglicama a da ne zaboravimo interese holandskog društva.

    Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+