Program > Edu zona

13165945_1010545462356362_4813210386567320196_n

Samoobrazovanje

Samoobrazovanje je nešto o čemu se retko razgovara, a vrlo je važno u kontekstu celoživotnog obrazovanja. Razgovaramo sa idejnim tvorcima i autorima različitih sadržaja koji podstiču,ali i omogućavaju samostalno obrazovanje učenika i studenata, ali i odraslih. Ovim panelom želimo da skrenemo pažnju na značaj ovog vida obrazovanja, da podstakne druge na osmišljavanje ovakvih sadržćaja, ali i da izdiskutujemo trendove u svetu na primeru masovnih otvorenih kurseva.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
11/06/2016
10:30 - 12:00 H