Program > Edu zona

Sastanak: Omladinski aktivizam na lokalu

promena | sastanak

U okviru ovogodišnjeg Mikser festivala, Omladinska grupa „Promena“ organizovaće sastanak omladinskih organizacija na temu „Omladinski aktivizam na lokalu“. Sastanku će prisustvovati predstavnici organizacija mladih i za mlade, a razgovaraće se o samom omladinskom aktivizmu, ali i o njegovoj razvijenosti na lokalu. Omladinska grupa „Promena“ sastanak organizuje u cilju povezivanja i umrežavanja civilnog sektora u okviru ove bitne i specifične teme.

Omladinska grupa „Promena“ okuplja mlade pojedince željne da menjaju svet oko sebe. Grupa je nastala 2015. godine na teritoriji gradske opštine Čukarica i radi na ostvarivanju ciljeva u oblasti edukacije dece i mladih. Rad Omladinske grupe „Promena“, uskladjen je sa Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine (usvojenoj od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije).

Misija jeste razvoj interkulturalnosti i solidarnosti, kao i prepozanavnje uloga mladih u izgradnji modernog, demokratskog, gradjanskog društva zasnovanog na kulturi nenasilja i toleranciji. Verujući da volonterizam jeste i uvek treba da bude osnova civilnog društva, grupa je naišla na veliku podršku lokalne zajednice.

MLADI ZNAJU, MOGU, UMEJU I HOĆE!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Silos 2: Radionice
28/05/2017
14:00 - 16:00 H