Program > Sajam inovacija

Smart Voice Switch

Da bi postali dio pametne kuće potrebna su velika novčana ulaganja. Razne analize pokazale su da bi većina ljudi voljela da uključi određene potrošače u kući, dok su na putu, u krevetu, na drugom kraju planete, odnosno da su u mreži pametnih kuća, ali im to ne polazi za rukom zbog finansijskih sredstava. Naša kompanija je napravila prvi proizvod od kojeg sve polazi u sistemima pametnih kuća, a to je prekidač. Radi se o hardversko-softverskoj implementaciji koja omogućava korisniku da upravlja odgovarajućim potrošačem (primjer: rasvjeta, bojler…) sa udaljene lokacije. Upravljanje je moguće realizovati mehanički (pritiskom) kao što je to slučaj do sad, upravljanje aplikacijom, kao i upravljanje govorom, što znači da se sa glasovnom komandom izvrši odgovarajuća akcija. Tokom dosadašnjih promocija ovog proizvoda uspjeli smo da dobijemo prve korisnike (20 porodica, 1 Škola, 1 Univerzitet). U odnosu na najveće svjetske konkurente (Google, Siemens, Alexa) naše rješenje je 10 puta jeftinije, što znači da omogućava i ljudima sa prosječnim mjesečnim zaradama, da postanu dio pametne kuće. Prednost je i u tome što se u našem prekidaču nalazi integrisani sistem za upravljanje govorom i aplikacijom, što kod naših konkurenata nije slučaj, već se kupuje poseban uređaj za različite vrste upravljanja.
Pametne lampe je moguće napraviti od starih lampi koje se bacaju, upotrebom ovog prekidača. Uvođenjem ovog pametnog sistema povećava se komfort života i ušteda električne energije. Na primjer: Bojler se ne mora uključiti kad se pođe od kuće da bi vas čekala topla voda kad se vratite, već se može uključiti daljinski u bilo kojem trenutku. Kroz ovaj primjer se može uočiti ušteda električne energije.
Za simulaciju ovog projekta bazirali smo se na rasvjeti, obična lampa je postala pametna !