Program > Sajam inovacija

Solarni pametni semafor

Današnji semafori koji se koriste za kontrolu saobraćaja, troše dosta električne energije, koristeći napajanje sa gradske distributivne mreže. Solarni pametni semafor podliježe standardima pametnih gradova, čiji je cilj da se koriste alternativni (obnovljivi) izvori energije, LED rasvjeta koja spada u kategoriju malih električnih potrošača kao i mobilna aplikacija koja omogućava daljinski pristup. Sistem pametnog semafora moguće je regulisati pomoću aplikacije koja definiše određene režime rada, prema situaciji na raskrsnici, jer nije potrebno da semafori uvijek rade u istom režimu kao što je to do sad slučaj (iako je postojala mogućnost promjene režima, to se obavljalo ručno). Realizacijom ovog projekta grad postaje pametan ine zavisi od napajanja sa gradske mreže. Današnji sistemi koji služe za kontrolu saobraćaja na raskrsnici često se remontuju što iziskuje velike troškove. Ugradnjom našeg sistema raskrsnica bi mogla da funkcioniše i do 5 godina bez servisiranja. U narednom periodu projekat će osim semafora koji kontrolišu saobraćaj imati i integrisani radar koji će da mjeri brzinu automobila na saobraćajnici, broji i evidentira prekršaje vozila i pješaka. Pametni semafor može da poveća bezbjednost učesnika u saobraćaju. Četvrtina novčanih sredstava koji se utroše na godišnji servis postojećih semafora, dovoljna su da bi se implementirali pametni semafori, što se može zaključiti da se radi o dosta isplatljivom ekonomskom rješenju.