Program > SHIFT konferencija

Stuart Kohlhagen

prezentacija

Dr Kohlhagen je australijski profesor koji je svoju karijeru posvetio nauci, učenju i podršci profesionalnom razvoju edukatora širom sveta. Radio je za Questacon, Nacionalni centar za nauku i tehnolohiju i Kanberi više od 40 godina. U velikoj meri doprineo je formiranju i implementaciji mnogih programa, predstava i prikaza koje su danas ključni deo promotivnih aktivnosti centra.

Osnivač je projekta The Science Nomad čiji je cilj podrška lokalnim edukatorima i onima koji žele da uče putem skromnih materijala koji vode ka značajnim saznanjima. Takođe, projekat prikuplja i deli znanje koje potiče od autohtonih naroda širom sveta i sistema znanja u oblasti nauke, tehnologije, dizajna i inovacija. Godinama se bavio implementacijom efikasnih STEM pristupa u obrazovanju i pripremom edukatora za poslove budućnosti, širom sveta.

Stuart je i dizajner više umetničkih dela vezanih za raznovrsne prirodne fenomene a kreirao je i brojna umetnička dela zasnovana na enkripciji koja su sva izložena u javnom prostoru. Dobitnik je kreativne stipendije u Wonder Walk Victoria sa ciljem razvijanja koncepta za više javnih naučnih i umetničkih instalacija za Melbourne CBD.

Dr Kohlhagen će na SHIFT konferenciji govoriti o inovacijama i svojim nekonvecionalnim metodama u obrazovanju za budućnost.

25/05/2019
17:00 - 17:30 H