Program >

Uloga medija u cirkularnoj budućnosti

panel diskusija

Život u digitalnom dobu podrazumeva dostupnost informacija na svakom koraku. Tradicionalni i novi mediji praćeni društvenim mrežama nikad se više nisu nadmetali u plasmanu informacija na što brži i efektivniji način. Širom sveta, neverovatna dostupnost informacija doprinosi demokratizaciji društva, ali istovremeno otvara vrata manipulaciji kroz lažne vesti (fake news). Kao konzumenti ovih medija, upijamo informacije koje su nam servirane i često donosimo odluke verujući u njihovu ispravnost.

Kada je u pitanju ponašanje koje čuva planetu, pravilno upravljanje otpadom, odgovorna kupovina i sistemska rešenja za globalne izazove, postavlja se pitanje gde i kako dolazimo do informacija i koja je uloga medija u komuniciranju ovih poruka.

Teme poput cirkularne ekonomije, zaštite životne sredine i klimatskih promena jesu globalni izazovi koji zbog sveobuhvatnosti problema, razuđenosti posledica i globalne pozicioniranosti uzročnika suviše često postaje ničija odgovornost. Kada čitamo o posledicama vezanim za degradaciju našeg ekosistema, stičemo utisak da se katastrofe dešavaju negde daleko od nas i da mi možemo da nastavimo ponašanje po starom.

U kojoj meri mediji izveštavaju o događajima koje ne smatraju relevantnim za Srbiju, i u kojoj meri dovode lokalne situacije poput suša i požara u konktekst globalnih problema? Da li i na koji način izveštavaju o rešenjima? Koriste li svoju pozicioniranost da pokrenu promene u društvu? Imaju li mediji edukativnu ulogu u našem društvu?

Govoreći o cirkularnoj ekonomiji kao potencijalnom rešenju, ili barem delu rešenja za posledice po prirodne ekosisteme, važno je razmišljati i o kanalima komunikacije, ispravnosti informacija i sistemskim rešenjima. Na koji način mediji mogu povezati donosioce odluka, privredu, organizacije civilnog društva, građane i građanke? Koja je odgovornost medija u procesu preusmeravanja društva ka održivijim praksama ponašanja? Odakle dolaze ispravne informacije i kako se koriste za edukovanje društva?

Odgovore na ova i slična pitanja vezana za ulogu medija u cirkularnoj budućnosti tražićemo na jednom od panela SHIFT konferencije. Uključivanje svih društvenih aktera za rešavanje problema zahteva snažne poruke koje pozivaju na akciju, kreiranje sistema u kome svi rade za isti cilj i u kome su informacije u službi planete.

Panelisti:
Branislava Jovičić, Balkan Green Energy News
Miša Brkić , novinar
Nevena Đukić – Energetski portal
Milan Ćulibrk, NIN
Veljko Lalić, Nedeljnik
Nevena Đukić, Energetski portal
 
Moderatorka:
Slavica Gligorović, RTS
26/05/2019
16:30 - 18:00 H