Okosnicu Art zone Mikser Festivala čini platforma Black Box koja je pokrenuta 2015. godine u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu sa ciljem podrške mladim neafirmisanim autorima i pokretanja društvenih pitanja koja zaokupljaju mlade umetnike. Pojačana partnerstvom sa kustoskom platformom i galerijom “Monolog” iz Berlina, Art Zona Mikser festivala predstaviće najnoviju generaciju umetnika iz svih delova sveta. Od 2015. godine do danas platforma Black Box je javnosti predstavila blizu 500 mladih autora i omogućila njihovu razmenu sa istaknutim umetnicima i kreativcima iz regiona kroz razgovore, radionice i Q&A sesije.

Ovogodišnji konkurs Black Box svojim sloganom „No Middle Ground“ (Bez kompromisa) poziva mlade umetnike da iskoriste svoju moć,  naruše status quo i suprotstave se nepravdi. Black Box 2024 traži umetnike koji su spremni da se njihov glas čuje, da razbijaju stereotipe i predrasude, pomeraju granice i uklanjanju barijere koje nas dele, nepokolebljivo izražavaju svoj stav prema sadašnjosti i beskompromisno stvaraju svoju viziju budućnosti.

Black Box ohrabruje mlade autore da se oprobaju u eksperimentalnom i multidisciplinarnom pristupu umetnosti i svojim vizijama doprinesu debati o društvenim promenama.

Selekcija odabranih Black Box radova biće prikazana u formi multimedijalne izložbe, u okviru instalacionog prostora na Mikser festivalu u Beogradu.