ŽIVI PREDELI

Multimedijalna instalacija je nastavak foto-serije Genius Loci iz 2017, nastala proučavanjem infracrvene (IR) fotografije, reciklaže, botanike i pristupa „uradi sam“ sa fokusom na proces biorazgradnje i očuvanja prirode. Instalacija bi bila izrađena od recikliranog novinskog papira sa autohtonim semenjem biljaka koja su odabrana tako da simbolički, estetski i eksperimentalno čine zaokruženu celinu zajedno sa crno-belim pejzažem. Odabrani predeo tamne vode i neba, belog uspavanog drveća i paperjasto suve vegetacije peščare nastao je usled osetljivosti filma na infracrveni spektar. Sunce svojim svetlom hrani biljke koje posle oslobađaju IR spektar u najtoplijem delu dana. Svetlost budi uspavane klice u samoj fotografiji koje nakon sazrevanja nastavljaju svoj životni ciklus van galerijskog prostora.

MILICA

NIKOLIĆ

Milica Nikolić je vizuelna umetnica koja radi na polju eksperimentalnih tehnika fotografije i dizajna uz uvažavanje osnovnih načela zaštite kulturnih dobara. Nakon završenog Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 2010, njeni radovi prikazani su na Tokijskom univerzitetu fotografije, dok je samostalno i grupno izlagala u više zemalja. Živi i radi u Zemunu kao samostalna fotografkinja i restauratorka arhivske građe na projekatima kojima je cilj očuvanje kulturne baštine naročito preventivne zaštite fotografskih zbirki i arhiva.