OBELISK JE MRTAV

Obelisk je mrtav

Predstojeće konceptualno rešenje sadržano je u 3 povezane celine koje na sebi svojstven način reformišu pojam nade u sklopu reformacije pojma smrti i života.

1 – Prvi, konceptualni prikaz prostora dat je kroz postojanje POARCH formi koje se bave mračnim temama i u sinergiji poezije i arhitekture, objašnjavaju ciklus smrti.

2 – Pojam života i njegove svetlosti u konceptualnom videu prikazan je kroz definitvnu reformaciju pojma smrti. Na taj način će u trećem ciklusu biti omogućeno delovanje nade.

3 – Predhodno spomenuta delovanja u prvom i drugom ciklusu, predstavljaće se kroz OBELISK. Sam naziv celokupnog  rada: OBELISK je mrtav, upućuje na svetlosnu energiju Sunca kao motiva nade predočenog  Zemlji. Predviđeni Obelisk materijalno je zamišljen kao staklena forma srednjih  dimenzija.

VUK

PEKOVIĆ

ŠĆEPAN

POPOVIĆ

Vuk Peković – VOGEK, rođen 2000. na Cetinju, je vizuelni umetnik i pisac koji živi u Nikšiću (Crna Gora). Nakon završene srednje škole JU Srednja Ekonomsko Ugostiteljska Škola 2019., upisuje Fakultet vizuelnih umjetnosti FVU na Univerzitetu “Mediteran” u Podgorici, na kojem trenutno pohađa drugu godinu. Bavi se pisanjem proze i poezije, koreografijom i telesnim pokretom, fotografijom, video-produkcijom, muzikom i slikarstvom. Jedan je od članova neformalne grupe Tavan produkcija iz Nikšića, koja je osnovana 2018.