Black Box – Princip nade

Kao odgovor na izazove pandemije, ovogodišnja izložba Black Box i manifestacija Mikser Festival sugerišu festivalskim sloganom “Zagrljaj” da je priroda postala neizbežni agent pozitivnih društvenih promena, a umetnici odgovaraju na temu konkursa “Princip nade” kroz individualne umetničke intervencije na otvorenom prostoru. Individualne intervencije su kroz proces kolektivnog rada na razvoju konkursnih ideja, uz mentorsko vođenje kustosa projekta, prof. Marka Lađušića, međusobno povezane u sistem intervencija i čine jedinstvenu umetničku celinu.

Kakvu budućnost priželjkujete i šta činite da je ostvarite? Kako pobediti skepticizam, defetizam, malodušnost pojedinca i društva u celini? Može li vaš rad pobuditi optimizam i pokrenuti druge na akciju? Na koji način biste svojom intervencijom posmatrača pretvorili u aktera i pobudili ga na promišljanje stvarnosti, ne nužno onakvom kakva jeste, već kakva bi mogla biti? Rečju, zvukom, performansom, simboličkim znakom u prostoru, kreiranjem mesta kontemplacije budućnosti ili meditativnog punkta u prirodi, maketom vase utopije, markiranjem realnog prostora “totemima” nade?

Žiri je odabrao 22 pobednička rada konkursa Black Box 2021: Ana Batrićević – Zaigrani- Srbija; Anika Lomić – Beskonačni lavirint- Srbija; Aurora Crnković – Izvor nade – Hrvatska; Boban Živanović / Marija Iva Gocić- Proizvod: Ljubav – Srbija; Dea Džanković – Mreža – Srbija; Dejan Krstić – Intervju – Srbija; Dina Rosić / Iva Lokas – Prostor između – Srbija; Dora Anđelkovic / Tamara Vukovljak – Čovek kao biće nade – Srbija; Jovana Jarebica – Biorazgradivo – Srbija; Julia Skrzyńska – Light which returns – Poljska; Milica Mijačević Carević/ Boško Jelić – The automaton – Srbija; Milica Nikolić – Živi predeli – Srbija; Nenad Pinter – Ispred kamere – Srbija; Nikola Stojadinović – Soba beznađa – Srbija; Sofija Rakidžić/ Nađa Milivojević – Elementum – Srbija; Sonja Jocić – Multifunkcionalna realnost modnog zagrljaja – Srbija; Stella Dragović – no body is available – Nemačka; Stevan Lutovac – Vremevidac – Srbija; Vladimir Miljković – Odlazak nade – Srbija; Vuk Peković/ Šćepan Popović – Obelisk je mrtav – Crna Gora; Yao Wang – i actually want to fake my own death to avoid drama – Kina; Željko Jančić – Strah je iluzija – Hrvatska.

Konkurs Black Box od 2015.  poziva mlade umetnike da, oslanjajući se na sopstveni senzibilitet i stvaralački pravac i sredstva komunikacije, adresiraju aktuelne goruće probleme. Šta oni vide kao najveće izazove društva i kako na njih odgovaraju?

 

Detalje o svim radovima možete pogledati OVDE.