Gerilske mikro taktike u očuvanju modernističkog arhitektonskog nasleđa 

Uvodno predavanje: 

(Ne) vjeruj pripovjedaču, slučaj Dječjeg lječilišta u Krvavici 

Nataša Bodrožić, kustoskinja i radnica u kulturi, osnivačica udruženja za savremene umetničke prakse Slobodne veze / inicijatorka Projekta Motel Trogir [Hrvatska]

Nataša Bodrožić je kulturna radnica i kustoskinja, suosnivačica nezavisne organizacije u kulturi Slobodne veze. Jednom od pionirskih inicijativa za zaštitu modernističkog nasleđa, projektom Motel Trogir, s brojnim saradnicima, dala je važan doprinos podizanju svesti o važnosti očuvanja baštine iz perioda socijalističke Jugoslavije, posebno na preusmjeravanju javnog diskursa ka konstruktivnim idejama za očuvanje nasljeđa modernizma te artikulaciji društveno odgovorne pozicije nasuprot privatizaciji i devastaciji.  

Na Mikser festivalu će predstaviti svoja najnovija istraživanja i rad na knjizi o još jednom biseru modernističke utilitarne arhitekture – slučaj devastiranog objekta Dečijeg lečilišta u Krvavici kod Makarske, i nastaviti razgovore sa beogradskim kolegama okupljenim oko inicijative Pred-budućnost za očuvanje dela arhive arhitekte Mihajla Mitrovića kojoj se i sama odazvala.

Panel diskusija: Čije su naše arhive? 

Gerilske mikro taktike u očuvanju modernističkog arhitektonskog nasleđa 

Razgovor otvara pitanja nedostatka sistemske zaštite modernističkog nasleđa i suzbijanja kulture sećanja jednog društva, kojoj se suprotstavljaju pojedinačni, mikro-taktički, gotovo gerilski, privatni i porodični pokušaji arhiviranja artefakata o modernističkom delovanju arhitekata i drugih stvaralaca na teritoriji bivše Jugoslavije. Sa druge strane, panel problematizuje i potencijalnu eskluzivnost javnog dobra i nedostupnost privatnih kolekcija širem krugu korisnika. Učesnici u diskusiji koji su i sami inicirali brojne akcije prikupljanja, priređivanja građe o modernističkom arhitektonskom nasleđu i njenih javnih prezentacija, naglasiće važnost pristupa “arhivama” kao “aktivnim materijama”, dostupnim istraživačima za nova čitanja, posebno mlađe generacije koje nisu imal svoje neposredno iskustvo i pokušati da, udruživši iskustva, zajedno generišu preporuke za ujedinjeno delovanje entuzijasta i odgovornih institucija.  

Panel diskusija: 

Nataša Bodrožić*, kustoskinja, Slobodne veze [Hrvatska]

Zoran Dmitrović*, arhitekta, osnivač Kolektiva arhitekata [Srbija]

Ivana Momčilović*, dramaturškinja i istraživačica, inicijatorka platforme Phd In One Night [Belgija]

Đorđe Mojović, arhitekta, stručnjak za stambenu politiku i socijalno stanovanje, osnivač i upravitelj Fondacije Milan Zloković [Srbija]

Moderatorka: 

Maja Lalić*, arhitektkinja, osnivačica kulturne organizacije Mikser [Srbija]

 

*Učesnici inicijative „Predbudućnost“ za očuvanje dela arhive arhitekte Mihajla Mitrovića

 

Autorka najavne i fotografije zaglavlja: Duška Boban

Dorćol Platz - glavna sala

25. maj

10.30 -11.45

team_image
Nataša Bodrožić
kustoskinja, Slobodne veze `{`Hrvatska`}`

team_image
Zoran Dmitrović
arhitekta, osnivač Kolektiva arhitekata `{`Srbija`}`

team_image
Ivana Momčilović
dramatrurškinja i istraživačica, inicijatorka platformi: PhD in One Night, EI-Migrative Art, samizdat Edicija Jugoslavija, umetnička koordinatorka kolektiva i umetničke rezidencije/ istraživačkog centra u istorijskim Oranžerijama/ Les Orangeries de Bierbais `{`Belgija`}`

team_image
Milica Rašković
Desk Kreativna Evropa

team_image
Maja Lalić
Mikser