Uticaj kreativnih zajednica na identitet i ekonomiju gradova

U kojoj meri umetnički sadržaj može predstavljati katalizator urbanih transformacija, govore gosti koji su čiji je profesionalni život upravo odredila ova tema. Svakako da je Berlin prepoznatljiva paradigma kreiranja artističkog identitata grada. Ipak, nakon „fertilizacije“ nekada napuštenih kvartova umetničkim projektima, gotovo izvesno se dešava džentrifikacija koja preti da obesmisli ili čak potpuno poništi dotadašnje napore i rezultate kulturnih aktivista i umetnika. Osnivači „Holcmarka“ u Berlinu su imali svoj odgovor na ovaj izazov. U kojoj meri je on uspešan i koje su sličnosti Berlina i Beograda po ovom pitanju, čućete svedočenja od direktinih aktera  ovog procesa u oba grada.

Kao ekspertkinja u oblasti intelektualnog kapitala i kulturne ekonomije, moderatorka Biserka Komnenić će se osloniti na svoje iskustvo u ekonomiji kreativnog sektora i svoje razumevanje uloge nematerijalnih vrednosti u pokretanju poslovnog uspeha, kako bi pokrenula diskusiju ka zaključcima – možemo li kvantifikovati uticaj kreativne zajednice na ekonomiju gradova i da li su uopšte mogući scenariji ekonomskog osamostaljivanja i samoodrživosti kulturnog i kreativnog sektora u aktuelnim modelima urbanog rasta.

Panelisti: 

Mario Husten, osnivač, Holzmarkt 25, Berlin [Nemačka]

Benjamin Scheerbarth, arhitekta, osnivač biroa Office ParkScheerbarth  [Nemačka]

Dimitri Hegemann, vlasnik kluba Tresor i aktivista u kulturi  [Nemačka]

Denis Leo Hegić, arhitekta i kustos, osnivač galerije Monolog [Nemačka / Srbija]

Ivan Lalić, dramski pisac i menadžer u kulturi, osnivač centara Mikser House u Beogradu i Sarajevu  [Srbija]

 

Moderatorka: 

Biserka Komnenić, ekonomistkinja, stručnjakinja za intelektualni kapital, profesorka Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu [Srbija]

Dorćol Platz - glavna sala

24. maj

12.00 -13.15

team_image
Mario Husten
osnivač, Holzmarkt 25, Berlin `{`Nemačka`}`

team_image
Benjamin Scheerbarth
arhitekta, osnivač biroa Office ParkScheerbarth `{`Nemačka`}`

team_image
Dimitri Hegemann
vlasnik kluba Tresor i aktivista u kulturi `{`Nemačka`}`

team_image
Denis Leo Hegić
arhitekta i kustos, osnivač galerije Monolog `{`Nemačka / Srbija`}`

team_image
Ivan Lalić
dramski pisac i menadžer u kulturi, osnivač centara Mikser House u Beogradu i Sarajevu `{`Srbija`}`

team_image
Biserka Komnenić
ekonomistkinja, stručnjakinja za intelektualni kapital, profesorka Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu `{`Srbija`}`