Učenje odučavanja

Predavanje

Ivana Momčilović, autorka inovativne platforme „PhD in one Night“, održaće predavanje koje izaziva razmišljanje o konceptu „gerilskog univerziteta“ i ideji odučavanja. U svom predavanju, ona istražuje nekonvencionalan pristup gerilskog univerziteta, koji izaziva tradicionalne obrazovne strukture promovišući alternativne, decentralizovane i često subverzivne oblike učenja kao mikrotaktike. Ovaj koncept može uključivati odvajanje od utvrđenih normi radi podsticanja kreativnosti, kritičkog mišljenja i nekonvencionalnog sticanja znanja. Pored toga, pojam odučavanja, proces napuštanja unapred stvorenih ideja i zastarelih verovanja, je njena centralna tema. Kako Ivanino inicijalno obrazovanje i profesionalne preokupacije leže u performativnim umetnostima, njena inovativna platforma za estetsku edukaciju svih, sugeriše duboko razumevanje netradicionalnih metoda učenja i posvećenost preoblikovanju obrazovnih paradigmi.

 

„Učenje odučavanja, podučavavanje kao neznalica. Ova ideja pokreće dva međusobno povezana problema: prvo, kako razumeti ovu vrstu negacije na delu,  u ovom „neučenju” ili  „neznanju”? Drugo, šta je tačno cilj ove akcije negacije? O kojoj afirmaciji je reč ? Drugim rečima, o kojoj vrsti učenja se radi?”
Od Lav Tolstoja, Žaka Ransijera do jugoslovenskih nadrealista i nazad, do sve većeg broja ljudi širom sveta koji uspevaju da pronađu sopstvene metode rada i razmišljanja, samoobrazovanja ili eksperimentisanja sa novim načinima sticanja znanja i učenja iz sadašnjosti. Kako učiti iz veoma složenog planetarnog trenutka, bitu povezan sa (zaboravljenom) prošlošću, za bolju budućnost? Kako razviti sopstvenu mikro-taktiku rekonfigurisanja složene  i svakog trenutka promenljive sadašnjosti,   a da to nije “stara škola”? Kako sebe autorizovati na iskorak, na indisciplinarnost,  i ne na ekspertizu iz jedne oblasti ? I zašto je važan ovaj zaokret,  za sve-t i za sve nas?
U svojoj intervenciji dramaturškinja i istraživačica Ivana Momčilović upotrebiće sopstveno iskustvo alternativnog podučavanja  „odučavanja i eksperimentisanja” od platforme za estetsko eksperimentisanje svih , PhD In One Night, koju koordinira već oko dve decenije, Gerila Univerziteta i ostalih formi emancipatornog  i egalitarnog, a ne zaglupljućeg i hirejarhizovanog obrazovanja.

Ivana Momčilović, dramaturškinja i istraživačica, pokretačica platforme PhD in One Night [Belgija]

Dorćol Platz - glavna sala

25. maj

13.30 -14.00

team_image
Ivana Momčilović
dramatrurškinja i istraživačica, inicijatorka platformi: PhD in One Night, EI-Migrative Art, samizdat Edicija Jugoslavija, umetnička koordinatorka kolektiva i umetničke rezidencije/ istraživačkog centra u istorijskim Oranžerijama/ Les Orangeries de Bierbais `{`Belgija`}`