Panel

U trenutnoj društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj apokalipsi, u kojoj se čini da su javni prostor i promišljanje budućnosti u drugom planu, koja je uloga arhitekata, urbanista i dizajnera? To se pita i ekipa pop-up projekta ‘Tok’, a odgovor je, smatraju, u edukaciji i aktivaciji zajednice kako bi se pokrenule veće promjene. Kako to rade (ili pokušavaju) oni, i mnogi drugi kolektivi i pojedinci u Hrvatskoj i Europi, saznajte na predavanju!

‘Tok’ je pop-up projekt za grad, zajednicu i potok koji se održao u martu ove godine uz potok Črnomerec u Zagrebu. U gradu koji je izrastao na mnoštvu potoka projektom (nizom događanja s radionicama, druženjem i okruglim stolom) se nastojalo skrenuti pažnju na jedan od rijetkih potoka koji se zadržao u slici grada, educirati susjede o prostorno-planskoj i ekološkoj problematici koja ga prati te okupiti zagovaračku kritičku masu koja će se o ovim pitanjima izjašnjavati u ključnim trenucima donošenja prostornih odluka u gradu. Program provodi udruga Tristotrojka koja je nastala kao studentski časopis o arhitekturi, dizajnu i umjetnosti, a danas okuplja studente arhitekture i mlade arhitekte željne razmene ideja i delovanja.

Učesnici panela: Ana Komadina, Vili Rakita, Mihaela Sladović, Andrea Stanić

Dorćol Platz - dvorište

25. maj

16:00

team_image
Ana Komadina, Vili Rakita, Mihaela Sladović, Andrea Stanić
Tristotrojka/ Tok po tok