Arhitektura kao medijator: Holzmarkt 25 Berlin

Predavanje

Benjamin Scheerbarth je urbanista sa diplomom Harvard univerziteta, suosnivač je arhitektonske prakse Office Park Scheerbarth sa sedištem u Berlinu i edukator u oblasti održivog planiranja i dizajna na Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Poznat po svojim inovativnim pristupima urbanom razvoju, Scheerbarthov rad naglašava održivost i integraciju subkultura u arhitektonske projekte. Njegovo učešće u projektima kao što je Haus 2+, koji je osvojio Holcim Awards 2023 za Evropu, pokazuje posvećenost stvaranju vibrantnih i održivih urbanih prostora koji unapređuju više aspekata održivog razvoja.

U svom predavanju na Mikser festivalu 2024, Scheerbarth će se fokusirati na zamršen odnos subkulture, urbanog razvoja i arhitekture. Oslanjajući se na svoje iskustvo u Holzmarktu 25, nekadašnjoj luci za drvnu građu koja je pretvorena u kulturnu četvrt u Berlinu, Scheerbarth istražuje kako arhitektura može poslužiti kao most između različitih subkultura i urbanog okruženja. Predavanje će razjasniti izazove i mogućnosti integracije subkultura u urbane prostore, naglašavajući ulogu arhitekture kao posrednika koji ne samo da pruža adekvatan okvir za postojeće, već treba i da katalizira jedinstvene identitete i aktivnosti različitih uključenih zajednica. Kroz studiju slučaja Holzmarkt 25, Scheerbarth pokazuje kako promišljen dizajn može da podstakne osećaj pripadnosti, interakcije i kreativnosti u živopisnoj kulturnoj četvrti.

Predavač: 

Benjamin Scheerbarth, urbanista, osnivač studija Office ParkScheerbarth, Berlin [Nemačka]

Dorćol Platz - glavna sala

24. maj

12.45 -13.30

team_image
Benjamin Scheerbarth
urbanista, osnivač studija Office ParkScheerbarth, Berlin `{`Nemačka`}`