Inovativna rešenja za transformaciju industrije i ključna podrška u edukaciji i transformaciji lokalnih zajednica

Klimatske promene predstavljaju najveći izazov našeg doba i traže udruženo i odlučno delovanje svih segmenata našeg društva dok ekološka kriza zahteva provedbu sveobuhvatne ekološke tranzicije u svim sektorima, uključujući kulturu.

U kontekstu povećane potrebe za podizanjem nivoa ekološke osvešćenosti u društvu, kulturni i kreativni sektor mogu pružiti ključnu potporu za edukaciju i transformaciju lokalnih zajednica. Umetnost često može preneti načela održivosti na jednostavan i učinkovitiji način od bilo kojeg političkog govora. S druge strane kreativnost, inovativnost i sklonost eksperimentisanju koje su inherentne umetnosti, dizajnu, arhitekturi mogu pronaći nove načine da kružna ekonomija postane stvarnost.

Teme: Uloga kulturnog i kreativnog sektora u jačanju zelene tranziciji u Europi; Green Deal kao jedan od prioriteta u EU financiranju kulturnog i kreativnog sektora; Inovativnost kulturnog i kreativnog sektora u kontekstu Green Deal-a (primjeri projekata iz Srbije)

Učesnici:

Antoine Avignon, EU Delegation

Bojana Selaković, Nacionalni konvent o EU

Milan Lučić, British Council

Milica Rašković, Desk Kreativna Evropa

Nenad Radujević, Studio Click, Belgrade Fashion Week

 

Moderatorka: 

Ana Šilović, stručnjakinja za kulturu i evropske fondove (Hrvatska)

Dorćol Platz - glavna sala

24. maj

11.00 -12.00

team_image
Antoine Avignon
EU Delegation

team_image
Bojana Selaković
Nacionalni konvent o EU

team_image
Milan Lučić
British Council

team_image
Milica Rašković
Desk Kreativna Evropa

team_image
Ana Šilović
stručnjakinja za kulturu i evropske fondove (Hrvatska)

team_image
Nenad Radujević
Studio Click, Belgrade Fashion Week