Verujte mi, svaka cigla može pokrenuti razvoj!

Laura P. Spinadel (1958. Buenos Aires) je argentinsko-austrijska arhitektkinja, urbanistkinja, autorka, edukatorka i direktoka BUSarchitektur. Njen pristup je holistički, usmeren na rešavanje složenih problema u arhitektonskom kontekstu kombinujući tehnologiju, umetnost, sociologiju i psihologiju. Stekla je međunarodno ime projektima Compact Citi i Campus VU, koji se smatraju pionirima ideologije holističke arhitekture. Za izradu master plana VU kampusa Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovnu administraciju, Laura P. Spinadel preuzela je ukupno osam uloga, pri čemu je shvatila da je najvažnija uloga u priči o uspehu ovog projekta verovatno uloga konektora: samo uz prave saveze može se postići konsenzus koji je neophodan za postizanje urbanih čuda. Tako je rođena i metodologija URBAN MENUS i softverska ideja, interaktivna društvena igra za kreiranje naših gradova u 3D koristeći konsenzualni pristup.

U svom predavanju, Laura P. Spinadel istražuje dubok uticaj mesta znanja i kulture kao katalizatora za razvoj i transformaciju. Gledajući na ove prostore kao na početne intervencije za oblikovanje moguće budućnosti, Spinadel poziva svoju publiku da prepozna suštinsku vrednost svake “cigle” u izgradnji otpornih zajednica. Kroz horizontalnu svakodnevnu otpornost, ona se zalaže za participativni pristup gde se pojedinci podstiču da se angažuju i doprinose slagalici kolektivne stvarnosti. Ubedljivim argumentima i primerima, Laura inspiriše preispitivanje uloge znanja i kulture u podsticanju održivog razvoja i osnaživanju zajednica da oblikuju sopstvene sudbine.

Laura P. Spinadel, arhitektkinja i inovatorka, osnivačica BUSarchitektur [Austrija / Argentina] 

Dorćol Platz - glavna sala

23. maj

16.30 -17.30

team_image
Laura P. Spinadel
BUSArchitektur