Violeta Belanović – Kokir

Violeta Belanović – Kokir je generalni direktor nacionalnog operatera za sistem upravljanja otpadom od ambalaže – Sekopak od 2013. godine, a bila je finansijska direktorka od 2011. Fokusirana na razvoj programa koji donose efikasnost i igra vodeću ulogu u mobilizaciji, razvoju i implementaciji operativnog sistema. procesa, ona takođe osigurava da je šema „oporavka“ transparentna, efikasna i u skladu sa Direktivom EC/94/62, kao i sa evropskim i nacionalnim zakonodavstvom u oblasti ambalaže (alternativa u oblasti ambalažnog otpada) i postojećih antitrustovskih pravila. Sekopak je vodeći operater na srpskom tržištu koji doprinosi povećanju stope reciklaže ambalažnog otpada u poslovnom, a takođe i u komunalnom sektoru. Violeta je članica radne grupe za otpad od ambalaže pri Ministarstvu zaštite životne sredine i kao iskusan profesionalac bavi se razvojem regulatornog okvira za upravljanje ambalažnim otpadom.