Branislav Dimitrijević

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu. Kao predavač i istraživač gostuje na univezitetima i umetničkim školama u inostranstvu, npr. tokom jesenjeg semestra 2015. na Kuvataideakatemia u Helsinkiju. Kao pisac bavi se umetničkim i političkim teorijama i praksama, a posebno jugoslovenskim socijalističkim periodom. Bio je kustos velikog broja izložbi savremene umetnosti (npr. Gud Lajf, 52. Oktobarski salon, Beograd, 2012; No Network, Atomski bunker, Konjic, 2011; i dr.) i autor je niza knjiga i umetničkih kataloga među kojima su: O normalnosti: Umetnost u Srbiji 1989-2001; Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije; itd. Redovni je autor portala Peščanik.