Dobrivoje Lale Erić – EU Perspektive

Istoričar umetnosti po obrazovanju. Rukovodilac je Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke (CPN), i nacionalni/regionalni koordinator brojnih projekata koji za cilj imaju interdisciplinarna povezivanja nauke, obrazovnog sistema i društva u celini, s fokusom na klimatskim promenama, veštačkoj inteligenciji i održivom razvoju (European ARTificial Intelligence Lab AI Lab (Kreativna Evropa); RRING, TeRRIFICA i Scientix (Horizont 2020)). Član je programskih odbora Beogradske otvorene škole (BOŠ) i ECSITE-a, najveće evropske asocijacije naučnih centara i muzeja, kao i žirija globalnog STEAMEX takmičenja u domenu STEAM obrazovanja (Kina).

Bavio se istraživanjem moderne arhitekture i industrijskog nasleđa, arheologijom, dokumentarnim filmom, izdavaštvom, prevođenjem, i umetničkom i arhitektonskom kritikom. Bio je kustos u Odeljenju arhitekture Muzeja nauke i tehnike u Beogradu.