Dr Marina Nenković-Riznić – EU PERSPECTIVES

Viši naučni saradnik, rukovodilac INTERREG DTP2 projekta ConnectGREEN Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Viši naučni saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Rukovodilac većeg broja nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata. Autor je preko 150 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i učestvovala je na više od 50 međunarodnih i nacionalnih konferencija. Učestvovala je i rukovodila izradom planske, projektne i studijske dokumentacije i strateških procena uticaja na životnu sredinu u svojstvu vodećeg planera. Dobitnica je, kao koautor ili autor, više nagrada i priznanja na međunarodnim i domaćim konkursima i salonima urbanizma.