Dr Miodrag Stojković – Borba za kiseonik

Miodrag Stojković stekao je svoju doktorsku i postdoktorsku diplomu na Univerzitetu Ludwig Maximilians 1996. i 2002. godine. U to vreme radio je sa istraživačkim interesovanjem za ranu embriologiju sisara, biologiju ćelije, za nuklearni transfer i epigenetiku. Preselio se u Ujedinjeno Kraljvstvo 2002. godine i pridružio se timu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njukaslu, gde je imenovan za šefa Katedre za embriologiju i biologiju matičnih ćelija, te za zamenika direktora Centra za biologiju matičnih ćelija i razvojnu genetiku (2005). Godinu dana kasnije pridružio se Istraživačkom centru „Princ Felipe“ u Valensiji (Španija), gde je radio kao zamenik direktora i šef Laboratorije za ćelijsko reprogramiranje. Postavljen je za profesora Ljudske genetike 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. U Leskovcu (2008) osnovao je Spebo Medical, specijalnu bolnicu za lečenje plodnosti. Takođe radi kao gostujući profesor jednog medicinskog fakulteta i jedne Vojno-medicinske akademije, autor i koautor brojnih naučnih publikacija (H-indeks 64). Miodrag je akademski revizor u više od 30 tela za odobravanje grantova i regulaciju, kao i za naučne časopise. Do 2012. službovao je kao urednik časopisa Matične ćelije (Duram, Severna Karolina). Takođe je bio predsednik odbora Instituta molekularne genetike i genetskog inženjeringa (Beograd, Srbija). Trenutno je član Evropske akademije i rukovodilac je Bolnice Masačusets za oko i uho, Harvardske bolnice, proglašen je višim istraživačem.