Džon Kenedi Mosoti UNFPA – Solidarno društvo

 

Predstavnik za BIH, Direktor za Republiku Severnu Makedoniju i Srbiju, direktor za Kosovo (UNSCR 1244)

Džon Mosoti je državljanin Kenije. Diplomirao je prava. Završio je master studije prava, krivičnog prava i međunarodnog prava za zaštitu životne sredine.

Džon je afirmisani diplomata, služio je kao viši savetnik za ljudska prava, socijalna i humanitarna pitanja pri Stalnoj misiji Kenije pri Ujedinjenim nacijama od 2004. do 2013. godine. Takođe je bio zadužen za poslove u organizaciji Ekonomskog i socijalnog saveta  (ECOSOC), izvršnih odbora UNDP/UNFPA/UNOPS, UNICEF i UN Women. Specijalizovao se za pitanja mira i bezbednosti, posebno u regionu Velikih jezera u Africi i za reformu UN-a. Džon je predstavljao svoju zemlju i region u brojnim raspravama na glavnim konferencijama i sastancima UN-a. Radio je dve godine u Odeljenju za partnerstvo UNICEF-a kao savetnik za javno partnerstvo između 2013. i 2015. godine. Ima dvadesetpetogodišnje iskustvo stečeno u privatnom i državnom sektoru, Ujedinjenim nacijama, kao i u vladi. Nedavno je imenovan za zamenika globalnog koordinatora u okviru ICPD 25 i zadužen je za organizaciju Samita u Najrobiju (slogan: Accelerating the Promise).