Fransin Pikap – UNDP

Gospođa Fransin Pikap je stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji od maja 2019. godine. Pre nego što je 2018. godine imenovana za direktorku UNDP-a u Indiji, obavljala je dužnost v.d. stalne predstavnice UNDP-a u toj zemlji. Od 2016. do 2018. godine, gospođa Pikup bila je zamenica direktora UNDP-a u Indoneziji. Tokom rada u Indiji i Indoneziji, uspešno je pokrenula inovativne finansijske inicijative i uspostavila saradnju s privatnim sektorom radi ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Pre toga radila je kao savetnica za strateško planiranje u sedištu Regionalnog biroa UNDP-a za Aziju i Pacifik u Njujorku (2012-2016). U periodu od 2008. do 2012. godine, bila je savetnica zamenika specijalnog predstavnika generalnog sekretara za Irak i predvodila je međuagencijsku informativno analitičku jedinicu UN u Iraku.  

Od 2012. godine kada se pridružila Ujedinjenim nacijama, gospođa Fransin Pikap radila je pet godina u Kancelariji Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA), kao i u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje nauku i kulturu (UNESCO), Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) u Njujorku i Centralnoj Aziji, Palestini i Libanu. Pored Ujedinjenih nacija,  radila je i u nekoliko razvojnih organizacija, među kojima su i Amnesty InternationalOxfam i Svetska banka.  

Gospođa Pikap diplomirala je na odseku za socijalnu antropologiju na univerzitetu u Kembridžu, a magistarsku i doktorsku diplomu iz razvojnih studija stekla je na Ekonomskom fakultetu u Londonu. U svojim objavljenim radovima bavila se temama kao što su inovativne finansije, delotvornost razvojne pomoći, politike humanitarne pomoći, privrede u tranziciji, izvori zarade, neformalna ekonomija, rod i razvoj.