Ivan Pavlović – Upravljanje staklenom ambalažom u Srbiji

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša, rukovodilac sektora za strateško planiranje i upravljanje projektima Ivan Pavlović je master inženjer zaštite životne sredine koji više od 15 godina sprovodi promene u oblastima upravljanja projektima i razvojnom planiranju u lokalnim zajednicama u Srbiji, radeći za međuvladin sektor,JLS i OCD, fokusirajući se na uspostavljanje saradnje nauke, privrede javnog sektora i OCD. Radio za REC  i COOPI na poslovima planiranja zaštite životne sredine lokalnih zajednica u Srbiji i upravljanjuotpadom, dok je za Grad Niš tvorac više od 120 projekata. Predsednik je NO „Startap centra doo Niš“