Ivana Borovnjak

Studio Oaza

Ivana je studirala dizajn proizvoda u Školi dizajna u Zagrebu (Hrvatska) i konceptualni dizajn na Dizajnerskoj akademiji Ajndhoven (Holandija). Posle studija radila je kao nezavisna dizajnerka u Amsterdamu i Zagrebu individualno i na zajedničkim projektima sa ostalim dizajnerima i umetnicima. Projekti uključuju autorske koncepte, proizvode i grafički dizajn, kustoski rad i pisanje, bilo samoinicijativno, bilo za klijente, kao što su kulturne institucije i nevladine organizacije. Član je kolektiva Oaza za umetnost i dizajn od 2013. godine.