Jelena Kiš

Menadžer za održivi razvoj i regulatorne poslove Centralna i Istočna Evropa, Turska i Rusija

Jelena zastupa kompaniju Ball na regionalnim forumima i u profesionalnim Asocijacijama u sledećem zemljama: Mađarska, Češka, Rumunija, zemlje regiona i naravno Srbija.Od nedavno sa timom iz Rusije i Turske radi na pitanjima vezanim za upravljanje pakovanjima. Kao deo evropskog Ball tima za održivost radi na inicijativama vezanim za održivost sa kupcima kompanije Ball ali i na programima održivog poslovanja unutar same kompanije.

Diplomirala je i magistrirala u Zagrebu na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i po obrazovanju je magistar Biologije, smer Ekologija. Jelena je radila kao menadžer u međunardonoj organizaciji „Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe” gde se bavila projektima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Za Recan fondaciju za reciklažu limenki za piće počela je da radi 2005. U 2013. godini Jelena je pokrenula kampanju «Svaka limenka se računa» u Crnoj Gori, a 2017. godine u Srbiji i Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj.

U Srbiji radi na definisanju legislative vezane za upravljanje ambalažnim otpadom sa ciljem povećanja procenta reciklaže limenki i podržava rad Recan Fondacije. Predsednik je Saveza za zaštitu životne sredine u NALED.